POZOR!!! Stránka je zobrazena pouze v základním tvaru bez grafické úpravy navržené autorem.

Kontakt:

email: m . c h a r v a t @ m c h - d e s i g n . n e t
telefon:  +   4 2 0   6 0 6   4 2 7   8 9 3
IČ: 44667728
DIČ: CZ6506021764
Sídlo: Soukalova 2174/12, 143 00 Praha 12 - Modřany
Výpis z živnostenského rejstříku

Ing. Miroslav Charvát

IT

Kompletní návrh Java aplikací.
Java, PHP, ActionScript, JavaScript, AJAX, HTML, CSS, PostgreSQL, MySQL

Průmyslový design a konstrukce

Konstrukce a design výrobků pro automobilový a letecký průmysl.
AutoCAD 2008, 2007, 2000i MDT 5.0., AutoLisp, VBA

Začínal jsem v roce 1988 jako letecký a později i automobilový konstruktér a designer. Od roku 1992 působím pod hlavičkou vlastní firmy. Vedle produktového designu jsem se věnoval také vývoji nadstavbového software pro AutoCAD.

O roku 2001 se začal věnovat již téměř výhradně oblasti IT. Začínal jsem s navrhováním aplikací na bázi Adobe Flash (Actionscrotp 3.0), několik let s evěnoval PHP a v poslední době se věnuji již téměř výhradně psaní aplikací v Javě. Těžištěm mé práce je tvorba architektury aplikací a programování. Jsem autorem nebo spoluautorem několika frameworků pro ActionScript, PHP, JavaSript i Javu.

Ukázky projektů

2008 průvodce čerpacími aplikacemi

náhled rozcestníku průvodce
náhled stránky průvodce

Při práci na této zakázce jsem si zopakoval základy technické kybernetiky, které jsme kdysi probírali na vysoké škole. Šlo o to, vytvořit pro zadavatele animaci funkce různých čerpacích okruhů, které by jeho zákazníkům sloužily jako praktické příklady nasazení různých druhů čerpadel. Vznikl tak komplexní grafický průvodce čerpacími aplikacemi.

Z mého pohledu to byla hodně komplexní zakázka. Začal jsem tím, že jsem ve 3D v AutoCAdu namodeloval jednotlivé čerpací okruhy. Vzniklé axonometrické nákresy jsem převedl do Flashe, kde jsem k nim připojil Action Scriptový engine, který se stará o animaci funkce každého okruhu.

Engine se "stará" nejen o grafiku aplikace a animace, ale zvláštní modul též modeluje reálné chování řídích i monitorovacích prvků každého okruhu. Například v případě čerpání vody ze studny je simulována činnost řídící jednotky čerpadla, která jako čidla používá plovák ve studni a tlakový spínač na čerpací jednotce. Řídí jednotka se v daném případě stará od ochranu čerpadla před suchoběhem i o automatické dočerpávání vody do vyrovnávací nádrže při poklesu tlaku pod nastavenou úroveň. Můžete si tedy prohlédnout, jak takový okruh v praxi funguje a jak se chová např. v případě vyčerpání studny, kdy logika řídící jednotky "vyčká" na dostatečné zvýšení hladiny vody ve studni, aby nedocházelo ke zbytečnému krátkodobému zapínání čerpadla.

2007 linea recta international

www stránky společnosti Linea Recta International

Stránky jsou koncipované čistě jako webová prezentace. Cílovou skupinu tvoří potenciální zákazníci společnosti Linea Recta International a prezentace má sloužit hlavně jako doplňková informace po osobním jednání. Stránky jsou celé provedeny výhradně ve Flashi, protože zde není potřeba, aby je zaindexovaly vyhledávače. Autorem grafického řešení, které jsem obdržel od investora, je Martin Nečas. Mojí prací pak bylo převedení grafického návrhu a animací do Flashe včetně naprogramování řídícího engine a ve spolupráci s investorem dotažení do všech detailů.

Zákazníci společnosti disponují vysokorychlostním připojením, takže jsem si nemusel dělat přílišné starosti s načítáním objemných grafických dat prezentace. Videa jsou samosebou streamovaná, ale i tak zbývá více jak 12MB na statické obrázky a animace. Problém řeším cestou načítání rozsáhlé kolekce obrázků i animací ze sekce "Solutions" na pozadí - až během chodu prezentace. Obrázky se přitom načítají v horizontálním pořadí, tzn. že nejprve jsou pro každou podsekci načteny první v pořadí, pak druhé, atd. bez ohledu, jak se uživatel v prezentaci pohybuje. Ovšem jakmile uživatel vstoupí přímo do nějaké podsekce ze sekce "Solutions", začne se tato podsekce načítat přednostně celá - samozřejmě, pokud již není mezitím načtená. I tak jsem se ovšem nevyhnul načítání dat z rozsáhlé sekce "Services" předem, takže pokud nemáte připojení o rychlosti alespoň 2Mb/s, můžete si zároveň vyzkoušet míru Vaší trpělivosti při sledování zvolna se zazeleňujícího proužku neboli "teploměru", jak se v hantýrce říká indikátoru úrovně načtení dat.

2005 konstanta

www stránky KONSTANTA

Kdo by řekl, že z takové obyčejné věci, jako je chirurgický drát, lze vytvářet zajímavé a krásné šperky. Není k tomu potřeba nic vyloženě speciálního. Stačí "pouze" zručnost a skvělé nápady jejich autorky. Navrhnout web o ženě a pro ženy, to je už sama o sobě velká výzva. Navíc s tak zajímavým tématem. Nechal jsem se hodně inspirovat provedením šperků, ve kterém se protíná strohost stříbrolesklého drátu s lehkou elegancí a jemností skleněných korálků a polodrahokamů. Šperky nejsou nijak okázalé, ale přesto se dokáží vždy prosadit a podtrhnout půvab své nositelky. Vyzařuje z nich prostě taková zvláštní jistota a pravdivá krása ...

Spolu se zadavatelkou jsme vymýšleli i obchodní značku a názvy jednotlivých kolekcí. Web je zatím určený hlavně pro základní prezentaci autorčiny tvorby. Časem možná přibude i elektronický obchod, ale to je otázka stylu prodeje. Web je provedený jako čistá kombinace XHTML + CSS, bez Flashe či Java Scriptu. Chtěl jsem pokud možno i přijít s nějakým neotřelým způsobem formátování dokumentu pomocí kaskádových stylů.

2002-2005 ng energy

Náhled katalogu zasuvkovych kombinaci
Náhled katalogu zasuvkovych kombinaci
Náhled katalogu zasuvkovych kombinaci
Náhled katalogu zasuvkovych kombinaci
Náhled katalogu zasuvkovych kombinaci
Náhled katalogu zasuvkovych kombinaci
Náhled katalogu zasuvkovych kombinaci

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. vyrábí a dodává mimo jiné stovky typů zásuvkových kombinací (rozvaděčů) řady NG ENERGY. Nabídka pokrývá velmi široké spektrum potřeb uživatelů, ale takový sortiment je dosti nepřehledný. Vznikl tedy požadavek vytvořit elektronický katalog zásuvkových kombinací na CD-ROM, který by umožnil pohodlné vyhledání požadovaného typu zásuvkové kombinace prostřednictvím volby hlavních technických parametrů, a to zejména typu skříňky, druhu jištění a skladby zásuvek. K tomuto prvotnímu jádru jsme pak postupně přidali řadu dalších funkcí. Především to byly katalogy jednotlivých komponent, ze kterých se zásuvkové skříně sestavují jako stavebnice. Najdete zde také systém pro vystavení a odeslání objednávky včetně interaktivní databáze autorizovaných prodejen. K dispozici je i rozhraní pro zadání výroby zcela nového typu zásuvkové skříně, pokud by žádný z uvedených výrobků nesplnil zákazníkovy požadavky. V katalogu také naleznete různé technické pomůcky pro elektrikáře, 2D i 3D CAD data výrobků a v neposlední řadě ceníky, které se vždy po vypršení platnosti automaticky zaktualizují prostřednictvím internetu. Součástí katalogu je též emailový klient, který pracuje zcela nezávisle na konfiguraci poštovního programu počítače, na kterém je katalog spuštěn.

Katalog je vytvořen pomocí systému Adobe Flash. Flash jsem si vybral kvůli jeho širokým schopnostem v oblasti tvorby výkonného software i grafiky, přičemž interaktivita výsledné aplikace není závislá pouze na prostředí internetu (jako například u aplikací vytvořených pomocí PHP). Navíc se díky promyšlené struktuře XML dat mohu obejít úplně bez komunikace s externí databází, což se příznivě projeví na rychlosti odezvy katalogu. Katalog je v průběhu doby postupně aktualizován. Poslední verzi si můžete stáhnout a naistalovat.

2002 omega plast

www stránky firmy OMEGA PLAST

Uspořádání firemních www stránek vychází z grafického návrhu investora. Přišel s koncepcí devíti čtverců, které měly fungovat jako navigační tlačítka, přičemž informace se měly zobrazovat ve větším čtverci vpravo. Zpočátku mi takové rozvržení plochy bylo trochu "proti srsti". Téma stránek bych vyjádřil jinak, a tak jsem se nejprve musel přeladit na způsob, jakým se chce zákazník na webu prezentovat. Nakonec se mi podařilo dotáhnout jeho nápaditou koncepci k patřičnému technickému řešení a všestranné spokojenosti.

2002 isicom

Náhled čelní strany propagační složky - kliknutím zvětšíte obrázek

Můj malý výlet do oblasti grafiky a DTP. Přiznám se, že než jsem se mohl pustit do designu propagačních materiálů farmaceutického přípravku pro zmírnění projevů Parkinsonovy choroby, musel jsem se na několik dnů ponořit do studia odborných lékařských publikací, abych pochopil, co zákazník, DESITIN Pharma s.r.o., opravdu potřebuje. Navíc, cílovou skupinou propagace byli odborní lékaři-neurologové. Chtěl jsem, aby výsledný grafický návrh byl nejen atraktivní a snadno zapamatovatelný, ale také seriózní. V jednoduché grafice jsem pak symbolicky vyjádřil princip "fungování" přípravku (zkráceně řečeno: náhrada chybějících neurotransmiterů) a s trochou nadsázky to spojil s tím, jaký efekt přinese jeho užívání lidem stiženým touto zákeřnou nemocí. Přípravek totiž, zejména po ránu, přináší pacientům úlevu od celkové ztuhlosti, která jedním ze dvou známých příznaků postižení. Mimochodem, záludnost Parkinsonovy choroby je především v jejím velmi pozdním projevení se "navenek". Paradoxně za to může neskutečně velká schopnost lidského mozku kompenzovat úbytek neuronů, a to v řádu až desítek procent. A tak se první vážnější příznaky a důvod vyhledat lékaře objeví teprve v okamžiku, kdy je nemoc v plném běhu a je možné již prakticky jen zmírňovat její následky. Někdy je prostě přílišná adaptabilita na škodu.

2002 měsíční diamant

Náhled FULL verze hry - zahrajte si

V roce 2001 jsem se nachal zlákat reklativně mladým oborem - webdesignem. Měsíční diamant je moje první komplexní práce v programu Macromedia Flash. Je to sice nekomerční projekt, ale při tvorbě her se dá naučit nejvíce. Navíc, počítačové hry jsou osvědčeným nástrojem pro různé spotřebitelské soutěže. Umožňují nevtíravým způsobem spojit příjemnou zábavu s propagací Vašich produktů a služeb. Hra v plné verzi má velikost 341kB. Po jejím načtení se můžete odpojit od internetu a v klidu si hledat cestu bludištěm. Pokud máte starší počítač s pomalejším procesorem, zkuste raději light verzi bez textur. V obou případech si nezapomeňte zapnout zvuk. Víte-li o sobě, že se nezaleknete ani strážců sultánova labyrintu, pak neváhejte a vydejte se hledat vzácný diamant. Kolik pokusů a jaký čas budete potřebovat? Tak jako v každé pohádce vyhrává pouze statečné srdce a neochvějná víra v dobrý konec ... s trochou štěstí samozřejmě ...

1999 monorail

Náhled 3D vizualizace kabiny monorailu - kliknutím zvětšíte obrázek

Myšlenka zavedení monorailu jako součásti systému městské hromadné dopravy v Karlových Varech mne zprvu docela zaskočila. Stavěl jsem se k ní odmítavě, ale argumenty zadavatele mne přesvědčily, že není až tak nereálná, jak by se na první pohled zdálo. No, blížil se začátek 21.století a tedy doba, kdy sny vizionářů jistě vejdou ve skutečnost. A tak jsem pro prezentační účely vytvořil designérskou studii kabinky v osobním i nákladním provedení. Chtěl jsem nalézt osobité řešení, které by bylo "hi-tech" a přitom mohlo dobře zapadnout i do expresívního prostředí lázeňského centra. Nakonec jsem se nechal inspirovat kulatým tvarem lázeňských oplatek a formou starobylých hodinek na řetízku. Obé jsem zkřížil s možnostmi moderní technologie výroby skeletu z protlačovaných hliníkových profilů a lepených skel. Byl to sice jeden z typických projektů "do šuplíku", provedený navíc zcela zdarma, ale jak to tak bývá u věcí, které člověk udělá čistě od srdce, výsledek zadavatele docela nadchl. Nevím sice, jak to dopadne s případnou realizací karlovarské jednokolejky, ale zatím si můžeme alespoň představit, jak v podobné kabince tiše kloužeme nad přeplněnými ulicemi a máme přitom báječný výhled na město.

1995-2001 nízkopodlažní autobus

Náhled 3D vizualizace uspořádání pohonu autobusu - kliknutím zvětšíte obrázek

Mým úkolem zde bylo především o vyřešení zástavby dieselového motoru M.A.N s automatickou převodovkou VOITH do zadní části karosérie nízkopodlažního autobusu ŠKODA 21Ab a design uspořádání motorového prostoru. Potýkali jsme se tu hlavně s nedostatkem místa. Pomocí technik počítačového 3D modelování se však takové problémy dají řešit poměrně efektivně. Během dlouholeté externí spolupráce se Škodovkou jsem zpracoval postupně několik variant zástavby, úměrně rostoucím požadavkům provozních předpisů, zkušenostem z praxe a podle potřeb koncových zákazníků. Součástí mé práce byl též design a konstrukce zakrytování motorového prostoru včetně opatření na snížení hlučnosti.

1998 šachy pro tři hráče

Náhled 3D vizualizace stolní hry ve složeném stavu - kliknutím zvětšíte obrázek
Náhled 3D vizualizace základního postavení figurek - kliknutím zvětšíte obrázek

Podle představy autora této originální společenské hry, měl být její design takový, aby figurky evokovaly činitele "honosné" státní správy tj. premiéra, ministrů, úředníků a policajtů. Pravidla hry jsou přitom sestavena tak, aby se tu dalo vyhrát jen předstíráním spolupráce. Velmi povzbudivé, že? Hru jsem navrhl ve dvou konstrukčních provedeních šachovnice. Jeden typ se skládá shodným způsobem jako klasické cestovní šachy a druhý zas do čtyřstěnu, zajištěného proti rozevření zlatou korunkou, která se používá i při hře jako symbolický odznak vítěze poslední partie. Design figurek je stylizací charakteristických pokrývek hlavy představitelů jednotlivých "státních profesí". Vzhled hry měl být náležitě "reprezentativní" ... no, je to zkrátka programově vytvořený kýč.

1994 3d "tvorba"

Náhled 3D vizualizace - po kliknutí se zobrazí celá galerie
Náhled 3D vizualizace - po kliknutí se zobrazí celá galerie
Náhled 3D vizualizace - po kliknutí se zobrazí celá galerie

Slovo "tvorba" je v uvozovkách úmyslně. Jsou to vlastně ukázky pokusů, které zde uvádím pouze jako historickou raritu pro pobavení. 3D vizualizace vznikly před více jak desetiletím v době, kdy se mi konečně dostal do rukou "pořádný" 3D CAD systém, a to zbrusu nový AutoCAD verze 13 s modelovacím jádrem ACIS a renderovacím modulem AutoVision. Konečně jsem měl za rozumné peníze nástroj, který umožňoval vytvářet pokročilé 3D modely i fotorealistické vizualizace. To vše na dnešní dobu se směšným, ovšem tenkrát "ultravýkonným" vybavením: Pentiem 60MHz, 16MB RAM a 2MB VGA na platformě MS-DOS.

Když si uvědomíte, že například design výše uvedené Tribety vznikl také cele ve 3D, ovšem v AutoCADu verze 11 a ke všemu na PC s procesorem Intel 386, 8MB RAM a matematickým koprocesorem, tak možná porozumíte mému tehdejšímu nadšení z "nekonečných možností", které nám přináší takový "obrovský pokrok" ve výpočetní technice. Ihned jsem samozřejmě začal zkoumat možnosti nové technologie (textury jako imitace povrchů, průhlednost, odrazy a lom světla, volba osvětlení scény ve vlivu na realističnost výsledného obrázku atd.) a způsoby, jakými ji mohu využít pro svou praxi. A tak vzniklo i několik jednoduchých 3D hříček. Chcete-li, můžete si prohlédnout galerii...

1993-1994 tribeta

Náhled fotografie prototypu č.2 vozidla TRIBETA - kliknutím zvětšíte obrázek
Náhled fotografie prototypu č.1 vozidla TRIBETA - kliknutím zvětšíte obrázek

Na začátku byla idea budoucího výrobce postavit lehkou motorovou tříkolku pro přepravu 100kg nákladu s maximálním využitím komponent mopedu "Jawa-Babeta", a to přední vidlice s kolem, rámu a motoru s převodovkou. Počítalo se s výrobou převážně pro export, do zemí, kde má použití takových vozidel s motorem o obsahu 50 ccm svou tradici i legislativní opodstatnění. Tříkolku jsme vyvíjeli ve dvou konstrukčních variantách, lišících se typem nástavby. V průběhu zkoušek prototypů se ukázalo, že motor Babety neposkytuje dostatečný výkon a patrně i vyladění automatické převodovky s odstředivou spojkou není příliš vhodné pro jízdní režimy tříkolky. Proto byla celá pohonná jednotka Babety nahrazena jednotkou HERO PUCH shodné kubatury, ovšem s vyšší výkonností a manuálně ovládanou spojkou i převodovkou.

Zajímavé může být také použití kompletní zadní nápravy z dětských bugin, které v té době vyráběla firma Havel Praha. Náprava nás zaujala zejména originálně řešeným diferenciálem (diferenciál je řešen jako planetová převodovka s výhradně čelními ozubenými koly). Spolu s ní jsme od uvedeného výrobce převzali samozřejmě i obě zadní kola včetně brzd. Náprava je ukotvena k rámu tříkolky pomocí kyvných ramen a je odpružená pryžovými silentbloky. Pohonná jednotka je upevněná přímo na nápravě, abychom mohli použít co nejkratší převodový řetěz.

Předmětem mé práce bylo kompletní řešení designu vnějšího tvaru i konstrukce včetně zpracování celé prototypové i sériové konstrukční dokumentace. Byl to můj první komplexní projekt v oblasti automobilového průmyslu. Neměl jsem v této oblasti takřka žádné zkušenosti, ale vyvažoval jsem to mladickým nadšením a množstvím hodin víceprací i doplňkového studia. Návrh tříkolky jsem prováděl ve 3D pomocí AutoCADu verze 11. I když modelovací schopnosti "jedenáctky" jsou z dnešního pohledu velmi primitivní, šlo to a bylo to kupodivu i efektivnější, než práce ve 2D. Dnes je 3D konstruování naprosto běžná věc, ale tenkrát byl tento postup v běžné praxi teprve v plenkách. Byl jsem v tomto směru docela "exotický", když jsem se jako soukromník snažil opřít o schopnosti software střední třídy, který do oblasti 3D teprve zamířil. Omezené možnosti tehdejšího 3D modeláře (a nešlo jen o schopnost vytvářet požadované prostorové tvary, ale i o další práci s 3D modely, jejich editaci a kompletování do sestav) mne donutily využít jeho potenciál do naprosté krajnosti a vyvinout si k tomu řadu speciálních technik práce. Řadu z nich ostatně používám dodnes, díky čemž si i při modelování rozsáhlých sestav stále vystačím jen s holým AutoCADem a na efektivitě práce to poznat není.

1993 quasar

Náhled 3D vizualizace letounu QUASAR - kliknutím zvětšíte obrázek
Náhled 3D vizualizace letounu QUASAR - kliknutím zvětšíte obrázek

Jedná se o můj soukromý projekt, do kterého jsem se pustil na základě úvah, kam bude směřovat vývoj ultralehkých letadel. Na začátku 90-tých let již totiž bylo zřejmé, že kromě nejlevnějších "létajících mopedů" bude v této kategorii brzo velký zájem o něco "výkonějšího". Účelem studie bylo tedy zjistit, zda poměrně přísné váhové limity kategorie UL dovolí postavit aerodynamicky čistý vysokovýkonný letoun. Jakkoli se roce 1993 zdály být takové myšlenky stále velmi odvážné, pozdější vývoj UL letadel potvrdil, ba dokonce překonal veškerá očekávání. Mimo jiné se mi potvrdilo, že i světu ultralehkých letadel budou vládnout kompozitní stavební materiály.